Trafin ohjeistus:

·         Ajoneuvon haltijan/omistajan tulee saada tieto ettei ajoneuvoa saa käyttää tieliikenteessä ennen yksittäishyväksyntää/rekisteröintikatsastusta tai muutoskatsastusta. Suomeen rekisteröity ajoneuvo ja moottorin ohjauksen osalta muutettu vähäpäästöinen tai ahdettu ajoneuvo, jos moottorin ohjainlaitteen muutoksella voi olla vaikutusta moottorin tehoon tai päästöihin, tulee ajoneuvo muutoskatsastaa.

·         Moottorin ohjainlaitteen muutoksen jälkeen ajoneuvon vaatimustenmukaisuus tulee osoittaa ilmoitetun tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan tekemillä testeillä. Ajoneuvon haltijan/omistajan tulee huolehtia, että ajoneuvolle tehdään yksittäishyväksyntä tai rekisteröintikatsastus ennen ensirekisteröintiä, mikäli ajoneuvoa ei ole ennen moottorin ohjainlaitteen muutosta ensirekisteröity tai käyttöönotettu Suomessa.

·         Moottorin ohjainlaitteen muutos voi mahdollisesti päättää ajoneuvon valmistajan takuun  ja ajoneuvon huolto voi vaikeutua. Lisäksi moottorin ohjainlaitteen muutoksella aikaansaatu tehon nousu saattaa vaikuttaa liikennevakuutukseen.